Impressum
Emri i Kompanise :
C.S.H. d.o.o. për tregtimin e pajisjeve informatike dhe krijimin e programeve kompjuterike

Shtabi :
Silvija Strahimira Kranjčevića 25, 32100 Vinkovci, Kroacia

Përfaqësuesi i autorizuar :
Ivan Iličić

E-mail :
ivan@webured.com

IBAN :
HR7323600001101985404 - ZAGREBAČKA BANKA d.d
Kompania është e regjistruar në regjistrin gjyqësor të Gjykatës Ekonomike në Osijek me numrin MBS 030094612. Kapitali aksioner: 20,000,00 HRK i paguar i plotë.

OIB :
96261080489

Numrin e identifikimit :
2292998

Ne përdorim cookies për të ofruar një përvojë më të mirë të përdoruesit. Duke vazhduar të shfletoni faqen e internetit, ju pranoni kushtet e përdorimit.