Prednosti, pogodnosti i troškovi Sportbooking sustava za rezervacije terena

Prednosti za klubove
 • Usluga dostupna 7 dana / 24 sata
 • Online rezervacija sa računala ili mobitela
 • Jednostavno administriranje sustavom
 • Brza naplata i izdavanje računa
 • Automatsko financijsko praćenje
 • Brza rezervacija više terena
 • Brza rezervacija za duži period
 • Evidencija članstva i članarine
 • Online unos novosti u radu kluba
 • Slanje pozivnica članovima mailom
 • Statističko praćenje rezervacija
 • Mjesečni računi za članove i tvrtke
 • Last minute rezervacije
 • Neograničeni broj članova i terena
 • Storniranje i otkazivanje terena
 • Naknadna naplata terena
Prednosti za članove
 • Jednostavno korištenje
 • Brzi uvid u rezervacije
 • Rezerviranje jednim klikom
 • Više načina plaćanja rezervacija
 • Pregled vlastitih rezerviranja
 • Administracija vlastitih podataka
 • Pregled troškova rezerviranja
 • Razmjena poruka među članovima
 • Uvid u novosti kluba
 • Uvid u cjenik kluba
Troškovi korištenja
 • Trošak web-servera - € 0.00
 • Trošak baze - € 0.00
 • Trošak programskih licenci - € 0.00
 • Trošak instalacije - € 0.00
 • Trošak održavanja sustava - € 0.00
 • Trošak arhiviranja podataka - € 0.00
 • Trošak nadogradnje sustava - € 0.00
 • Trošak prilagodbe Vašem klubu - € 0.00
 • Trošak obuke administratora - € 0.00
 • Trošak internetskog prometa - € 0.00
Pogodnosti
 • Ugovor bez klauzule trajanja
 • Neograničen broj članova
 • Nema dodatnih troškova
 • Minimalani troškovi najma
 • Online podrška korisnicima
 • Besplatna nadogradnja sustava
 • Eliminacija 99% telefonskih poziva
 • Eliminacija papirnog vođenja
 • Eliminacija dvostrukog rezerviranja
 • Dosadašnje zadovoljstvo korisnika